COVID-19 vaccinatie-informatie

Datum: 30 april 2021

Thuisarts.nl

Patiënteninformatie rijksoverheid

  • Website over vaccinatie tegen het coronavirus: www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie
  • Telefoon: 0800-1351 (algemene informatienummer over het coronavirus)
    • dagelijks
    • 8.00-20.00 uur
    • In deze video gaat prof.dr. Cécile van Els, hoogleraar vaccinologie, in op feiten en fabels over coronavaccinatie.