COVID-19 vaccinatie-informatie

Datum: 30 april 2021

Update: Mensen die op 22 juli hun 2e vaccinatie zouden halen mogen ook op 1 juli hun 2e prik halen. De tijd die in de brief staat blijft dan hetzelfde. Neemt u de originele brief mee en de registratiekaart. Natuurlijk kunt u ook gewoon op 22 juli komen op de afgesproken tijd.

Patiënteninformatie

Thuisarts.nl

Patiënteninformatie rijksoverheid

  • Website over vaccinatie tegen het coronavirus: www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie
  • Telefoon: 0800-1351 (algemene informatienummer over het coronavirus)
    • dagelijks
    • 8.00-20.00 uur
    • In deze video gaat prof.dr. Cécile van Els, hoogleraar vaccinologie, in op feiten en fabels over coronavaccinatie.