Gewone zorg nog niet op het oude peil.

Datum: 28 september 2020

Wat te doen met vragen over ziekte en gezondheid die niet gaan over het coronavirus?

Ook tijdens de coronacrisis is uw huisarts bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. Contact opnemen met onze praktijk kan via de telefoon en het internet (e-consult). Het is niet mogelijk om direct naar de praktijk te komen.

De doktersassistente en/of de huisarts bekijkt dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen.

Omdat het coronavirus nog steeds flink impact heeft op het leveren van onze normale zorg is deze nog niet op het oude peil van voor de crisis. Sommige zaken moeten nog steeds worden uitgesteld tot het weer mogelijk is. We zijn daarvoor ook afhankelijk van de capaciteit van zorginstellingen buiten de huisartspraktijk. Dus bedenk of uw klacht echt nu moet worden opgelost en stel 1 vraag over 1 klacht tegelijk. Afhankelijk van de situatie van het coronavirus en het aantal besmettingen op het moment zullen we de zorg voor u zo goed mogelijk aanpassen.

Het is veilig om naar de praktijk te komen als dat noodzakelijk is. Er geldt wel een mondkapjes advies voor de wachtkamer.

Video De Zorg is Veilig 

Natuurlijk willen we ook de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Daarom hebben we onze manier van werken hierop aangepast. Om dit te bereiken kunnen mensen met luchtwegklachten niet op het normale spreekuur gezien worden. Daarnaast is de z.g. 1,5 meter regel leidend. Hierdoor kunnen maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de praktijkgebouwen aanwezig zijn. De genomen maatregelen zijn:

  1. Het isolatiespreekuur voor mensen met luchtwegklachten blijft van kracht. Dit gebeurt aan het einde van de dag op de praktijk zelf in een aparte kamer.
  2. Kom niet zonder afspraak of zonder telefonisch contact vooraf naar de praktijk
  3. Zo veel mogelijk zullen contacten ‘op afstand’ uitgevoerd worden. Dus per telefoon, e-consult of beeldbellen. Maak bij voorkeur alleen een afspraak op de praktijk als lichamelijk onderzoek noodzakelijk is.
  4. Als u een afspraak heeft, kom naar binnen hooguit 2 minuten voor de afspraak gepland staat. Buiten wachten kan natuurlijk ook. De assistente zal u instructies geven.
  5. Kom alleen naar binnen bij een afspraak. Laat eventuele begeleiders in de auto wachten tot u klaar bent. Alleen wanneer de begeleider bij het consult aanwezig moet zijn (bv een ouder bij een kind of een tolk) mag deze mee naar binnen. Kom in dat geval niet met meer dan 1 begeleider.
  6. Heeft u kleine kinderen, neem deze dan niet mee naar de praktijk als de afspraak niet voor hen is. Regel een oppas.
  7. Uitlopen van het spreekuur leidt tot meer mensen in de wachtkamer en moet dus vermeden worden. Een consultafspraak is daarom dan ook voor één klacht. Heeft u meerdere klachten? Maak dan een dubbele afspraak indien de agendaruimte van de praktijk dit toelaat. Komen we hier niet mee uit, dan zal een nieuwe afspraak gemaakt worden.
  8. In de wachtkamer geldt een mondkapjes advies.
  9. De balie blijft gesloten ter bescherming van de assistente. Verwijsbriefjes en dergelijke worden bij voorkeur doorgemaild via een beveiligde verbinding of opgestuurd per post.
  10. Het blijft voorlopig niet mogelijk om online een afspraak te maken voor het spreekuur.