Behandelingen en onderzoeken

Onze belangrijkste taak is het helpen van mensen bij hun alledaagse, acute, chronische en psycho-sociale klachten. Daarbij kunnen we in onze praktijk veel onderzoeken en behandelingen inzetten. Onze praktijk is daarvoor erg goed uitgerust met medische apparatuur en goed opgeleide medewerkers.

Hieronder krijg je een beeld van wie wat allemaal voor je kan doen en wat de onderzoeken en behandelingen inhouden.

In het kort doen wij voor jou het volgende:

De huisarts

De assistentes
Ook onze assistentes zijn opgeleid om diagnostiek en behandelingen voor mij uit te voeren. Op de achtergrond is de dokter overigens altijd aanwezig om mee te kijken en problemen op te lossen. De onderzoeken die onze assistentes verrichten zijn:

De praktijkondersteuners
Onze praktijkondersteuners hebben speciale spreekuren voor de begeleiding van:

  • Mensen met suikerziekte
  • Volwassenen en kinderen met astma
  • Mensen met COPD
  • Mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekte
  • Kwetsbare ouderen
  • Volwassenen met psychische problemen of gedragsproblemen
  • Kinderen met psychische problemen of gedragsproblemen