Gezond voor Hart en Vaten

Datum: 13 mei 2022

‘Gezond voor Hart en Vaten’ is een programma dat is ontwikkeld voor mensen met hart- en vaatproblemen of een verhoogd risico daarop hebben. Tot deze laatste groep behoren bijvoorbeeld mensen met een verhoogde bloeddruk of cholesterolwaarde, mensen met overgewicht, mensen die roken en/of mensen met veel hart- en vaatziekten in hun familie. 
Binnen het programma ‘Gezond voor Hart en Vaten’ is aandacht voor thuismetingen van de bloeddruk, het volgen van online modules én groepsbijeenkomsten. Als u voor een verhoogd risico op hart en vaarziekten verwezen worden naar de praktijkondersteuner dan volgt u dit programma.

https://www.dsp-zorg.nl/cursussen/11/gezond-voor-hart-en-vaten