Uitleg interactieve gedeelte website

Datum: 19 juni 2022

In het interactieve gedeelte van onze website kunt u online afspraken maken, e-mail consulten aanvragen, recepten aanvragen en ons van feedback voorzien. Voor de demo zie hier.

Daarnaast kunt u geheel beveiligd (via uw digiD) uitslagen in te zien en zelfs een deel van uw dossier in te kijken. Dit alles doen we op het gezondheidsplatform “Mijngezondheid.net” (MGN) in samenwerking met de leverancier van ons huisartsinformatiesysteem (daar waar uw medische gegevens worden opgeslagen). Dat betekent een directe koppeling met uw dossier, waardoor u rechtstreeks in de agenda een afspraak maakt, u uw eigen actuele medicatie kunt inzien en herhalen, waardoor fouten geminimaliseerd worden. Daarnaast kunt u naast het e-mailconsult een deel van uw eigen medisch dossier inzien als wij dit hebben vrijgegeven en kunnen we uitslagen van onderzoeken direct met u delen. In de onderste balk van deze site staat de link naar Mijngezondheid.net. Log daar in, of maak een account. Om alles veilig te laten verlopen heeft u daarvoor uw DigiD nodig. MGN voldoet aan de hoogste eisen die de Nederlandse overheid stelt aan het beveiligen van omgevingen waarin de patiënt online inzage heeft in zijn medische gegevens. 

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij Huisartsenzorg Het Groene Hart kunnen een gezondheidsportaal openen op MijnGezondheid.net. U logt in op MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-functie of de DigiD-app.
(Informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl).

Hoe opent u een gezondheidsportaal op MijnGezondheid.net?

Ga naar de website www.mijngezondheid.net. Vervolgens klikt u op de grote knop inloggen op de hoofdpagina en logt u in. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van www.mijngezondheid.net inlogt, ondertekent u het contract met uw zorgverlener digitaal. Dankzij deze akkoordverklaring bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk goed en betrouwbaar is geregeld.

Heeft u vragen? Dan kunt u op een ondersteunende pagina via www.mijngezondheid.net veel gestelde vragen en instructievideo’s raadplegen.