Physician assistant en Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA) zijn (relatief) nieuwe beroepen in de zorg. Met de inzet van de VS en de PA worden taken van huisartsen en medisch specialisten overgenomen, de zogenoemde taakherschikking.

Waarom een PA?
Taakherschikking is belangrijk omdat de huisartsen het steeds drukker hebben gekregen met steeds meer taken en ook steeds meer complexe zorg. Om toch goed voor alle patiënten in de praktijk te kunnen zorgen en deze voldoende aandacht te kunnen geven en hoogwaardige zorg te leveren, worden de minder complexe taken door andere medewerkers gedaan. Zo wordt de chronische zorg al jaren door de praktijkondersteuners gedaan. En nu kan voor de niet zo complexe en alledaagse klachten de PA of VS prima spreekuur houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van deze zorg. Uit onderzoek blijkt dat een PA bijdraagt aan verdere verbetering van de zorg. Zo is er meer ruimte om patiënten te betrekken bij hun behandeling en kunnen huisartsen en medisch specialisten zich dus meer richten op het bieden van complexe zorg. Ook de patiënt vindt dat deze meer tijd en aandacht krijgt door deze taakherschikking.

Wat doet een PA?

Een PA heeft een brede medische kennis en vaardigheden. In Nederland zijn meer dan twaalfhonderd Physician Assistants aan het werk. En dat aantal groeit.
De bevoegdheden van de PA zijn bij wet geregeld. De belangrijkste taken zijn het houden van spreekuren, medische handelingen uitvoeren, behandelplannen opstellen en patiëntenzorg coördineren. De handelingen van een PA zijn afgestemd met een arts. Arts en PA werken nauw samen, vaak ook met andere zorgprofessionals. Ze zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

Opleiding van de PA
Een PA is een ervaren professional met een hbo-diploma in de gezondheidszorg, zoals fysiotherapie, verlos- of verpleegkunde. Daarna heeft de PA een hbo-master gevolgd. Deze opleiding duurt tweeënhalf jaar.

Anne de Laat, Physician assistant i.o.
Anne de Laat, Physician assistant i.o.“Sinds september 2020 ben ik begonnen als Physician assistant in opleiding in de praktijk. In 2012 heb ik de opleiding HBO Verpleegkundige afgerond en in 2015 de specialisatie tot Medium Care verpleegkundige. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in het ziekenhuis, met name in de acute zorg. Tijdens mijn werk als verpleegkundige kwam ik erachter dat ik het medische stuk erg interessant vond en dat ik tevens op zoek was naar meer diepgang en uitdaging in mijn werk. Hieruit is de keuze voor de opleiding tot Physician assistant ontstaan, en heb ik specifiek gekozen voor de huisartsenzorg. Wat ik leuk vind aan het werken in een huisartspraktijk is dat het werk ontzettend afwisselend is, elke dag zie je verschillende soorten mensen met uiteenlopende klachten. In mijn vrije tijd sport ik graag, maar kan ik ook genieten van een goede serie op de bank!”

Sien Allefs-Oosterhuis, Verpleegkundig specialist
Sien Allefs-Oosterhuis, Physician assistant i.o.“Ik ben Sien Allefs-Oosterhuis, sinds 2012 Verpleegkundig Specialist en sindsdien werkzaam in de huisartsenzorg binnen huisartsenpraktijken, de gehandicaptenzorg en een psychiatrische instelling. Sinds 1 November 2020 ben ik werkzaam bij deze praktijk. Tot 2012 heb ik 24 jaar gewerkt als HBO-verpleegkundige in de wijkverpleging, verpleeghuizen, ziekenhuizen en asielzoekerscentra. Als Verpleegkundig Specialist houd ik een zelfstandig spreekuur, en ben ik bekwaam en bevoegd in het zelfstandig diagnosticeren, (medisch) behandelen, en doorverwijzen van een gedefinieerd aantal klachten waarmee patiënten zich bij de huisartspraktijk melden. Ik kan altijd een huisarts raadplegen indien dit nodig is. Mijn specialiteiten zijn o.a. huidklachten, verdachte plekjes, anti -conceptie en het verrichten van kleine ingrepen. De praktijk assistentes weten voor welke klachten of vragen u bij mij terecht kunt. Wat ik mooi vind aan mijn vak is het hebben van een luisterend oor. En samen met de patiënt zoeken naar de beste- of gewenste oplossing voor zijn/haar medisch probleem. Behalve het behandelen van uw klacht probeer ik ook relevante en aansluitende gezondheidsonderwerpen ter tafel te brengen, bij zowel jong als oud. Ik ben geboren in 1963, gehuwd en heb 3 kinderen in de volwassen leeftijd. Mijn hobby’s zijn tuinieren in moes- en siertuin, kokkerellen en wandelvakanties.”

Wij staan klaar voor jou!